Industriële metingen

Meten is Weten, ook in de industrie heeft men behoefte aan nauwkeurige metingen. Het werken in een industriële omgeving vraagt om de juiste benadering. Het werk moet vaak worden verricht in een doorlopend proces. Het in acht nemen van de bedrijfsvoorschriften en het naleven van de veiligheidsvoorschriften is daarom van groot belang. 3D-Engineering kan de volgende werkzaamheden verrichten voor de industrie:

• Het Inmeten van de bestaande installaties en machines;
• Het Inventariseren van de beschikbare ruimte voor nieuwbouw en herinrichting
• Bepalen van scheefstand van objecten;
• Plaatsen van hoogtemerken in de fabriek op elk gewenst niveau.