Werkwijze van ons 3D tekenbureau

Met de overstap van het 2D tekenen naar het ontwerpen in 3D is het uitgangspunt altijd een 3D model. 3D-Engineering heeft meerdere CAD-pakketten om uw project in te modelleren. De keuze is afhankelijk van uw wens, en complexiteit van het project.

We hanteren de volgende werkwijze.

Ontwerpfase (3D Model)
Uw aanvraag wordt vormgegeven in een 3D-model. In deze fase wordt geïnventariseerd aan welke eisen het product moet voldoen hierbij wordt gedacht aan de functie, locatie, materiaalkeuze, belasting en misschien wel het belangrijkste, het kostenaspect.

Uitvoeringsfase
Als het ontwerp bekend en goedgekeurd is, kan de uitvoeringsfase ingezet worden. In deze fase worden alle onderdelen gedimensioneerd. Dit houdt in dat de maten van de profielen en wanddikte worden bepaald. Gekeken wordt naar (de)montagemogelijkheden, transport en hijsen om productie efficiënt en montage kort te houden. In dit stadium worden, indien gewenst, ook bijbehorende sterkteberekeningen uitgevoerd en gerapporteerd.

Detailfase
In deze fase wordt de uitvoeringsfase uitgewerkt tot werkplaatstekeningen inclusief stuklijsten, plaatuitslagen en/of snijtekeningen