Algemene voorwaarden

3D-Engineering heeft haar algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Groningen.  Hierin is de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en 3D-Engineering vastgelegd. op verzoek kan een kopie ter inzage worden toegezonden.

 

 

Via onderstaande link kan kan de regeling worden gedownload.
Algemene voorwaarden  (klik)